הסיפור

היווצרות טריטוריה ברזילאית


קווי המתאר של ארצנו, כפי שאנו רואים אותה היום במפה, לא היו תמיד זהים. שימו לב:


בכדי לכבוש טוב יותר את מושבה דרום אמריקה, החליטה ממשלת פורטוגל לחלק אותה לשטחי אדמה גדולים, אשר נקראו קברניטים.


באותה תקופה היו לקברניטורות קווי מתאר שונים מאוד מראשי התיבות ולטריטוריה הברזילאית כבר היה מתווה קרוב לזה הנוכחי.


בשנת 1821, שמו של הקברניטות שונה מחוזות ובשנת 1889 קובע, שם הם שומרים עד היום.