הסיפור

מילון היסטוריה


Lodge Lodge

מקום מפגש בין בונים חופשיים, אגודה חשאית (או סודית חלקית) באזורים שונים בעולם. הבונים החופשיים קמו באירופה במהלך ימי הביניים. במאה השמונה עשרה היא התקרבה לליברליזם, והגנה על חופש המחשבה ואידיאלים אחרים של צדק ואחווה. בברזיל הוצגה הבונים החופשיים בראשית המאה התשע-עשרה ומילאה תפקיד חשוב בתהליך שהוביל לעצמאותה של המדינה.דום פדרו הראשון וחוסה בוניפסיו, למשל, היו בונים חופשיים.

הצעות מילים אחרות ...

"אני נשאר"

סוני

שיעים

דמוקרטיה

אימפריאליזם

חוקה

מכוניות אמונה

פרהיסטוריה