הסיפור

מילון היסטוריה


איחוד

איגוד עובדים מאותה קטגוריה או מקצוע - כמו מתכות, בנקאים, רכבות וכו '. - שמטרתה להגן על האינטרסים המקצועיים, הכלכליים והחברתיים של הקטגוריה. האיגודים מייצגים את מקורביהם במשא ומתן עם מעסיקים על שכר טוב יותר או תנאי עבודה טובים יותר.

הצעות מילים אחרות ...

תוחלת חיים

חופש

אבסולוטיזם

ועדת החקירה הפרלמנטרית (מדד המחירים לצרכן)

חוק מוסדי

רצח עם

"אני נשאר"

אנרכיסטים