הסיפור

מילון היסטוריה


רפורמציה פרוטסטנטית

הרפורמציה הפרוטסטנטית כללה תנועת התחדשות דתית של הכנסייה, שהחלה במאה ה -19. השישה עשר מאת מרטין לותר, נזיר גרמני השייך למסדר האחים אוגוסטינוס, שהביא לפיצול הכנסייה המערבית הנוצרית שחולקה כעת לכנסיה הרומית הקתולית, מצד אחד, וכמה כנסיות רפורמיות או פרוטסטנטיות (הכנסייה הלותרנית, הכנסייה הקלוויניסטית ו הכנסייה האנגליקנית), לעומת זאת.

הצעות מילים אחרות ...

ימי הביניים

רפובליקה

עמדת סחר

ישועים

שיעים

Plebiscite

איחוד

חברה בת קיימא