גאוגרפיה

ביומים יבשתיים (המשך)


ערבות וערבות

אזורים מרכזייםצפון אמריקה, מונגוליה, דרום ברזיל ומזרח אירופה.

צמחייה אופייניתמורכב בעיקר מעשבים.

טמפרטורה: חורף עם טמפרטורות נמוכות וקיץ מתון.

סולופוריות בינונית.

גשם ולחות: כמות נמוכה של גשמים ולחות במהלך השנה. תקופת בצורת שנתית ארוכה.

גיוון: נמוך עם מעט מינים.

הצמחיות דומות. הערבות ושדות הדשא נבדלים זה מזה רק לפי האקלים וגובה הדשא. במקרה של ערבה, האקלים רטוב יותר והעשבונים גבוהים יותר מהערבה. הערבה היא צורה עשבונית דלילה ויבשה יותר מהערבה. זה מתרחש באקלים צחיח למחצה, הרחק מהשפעה ימית וקרוב מחסומים הרריים.


דימוי הערבה


דימוי סטפה