גאוגרפיה

ביומים יבשתיים (המשך)


יערות גשם טרופיים או משווניים

אזורים מרכזיים: צפון אמריקה הדרומית, מרכז אפריקה ודרום מזרח אסיה.

צמחייה אופיינית: עצים בינוניים וגדולים, צמחיה ירוקת-עד וגפנים.

טמפרטורה: גבוה כמעט בכל שנה.

סולורמת פריון ממוצעת.

גשם ולחות: גשמים גבוהים (גשמים גבוהים) ולחות גבוהה.

גיווןכמות גבוהה של מינים.


ריו מדר דה דיוס בפרו הוא חלק מיער הגשם באמזונס